06. Oct 2023 |

Međunarodni dan svjesnosti o cerebralnoj paralizi


Na dan obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o cerebralnoj paralizi objavljujemo osvrt terapeuta koji je napisao članak:

Međunarodni dan svjesnosti o cerebralnoj paralizi se obilježava 06.10. s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi.

Obilježavanjem ovog dana želi se osigurati djeci i odraslima s cerebralnom paralizom ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. Podizanje svijesti je prvi korak prema ostvarivanju građanskih prava i uključenosti u društvo osoba s cerebralnom paralizom.“

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem nezrelog mozga. Pojam "cerebralna" odnosi se na mozak, a "paraliza" na poremećaj pokreta i položaja. Uzrok ovih poremećaja je oštećenje mozga prije poroda, tokom poroda ili tokom prvih godina djetetova života. Terapeuti I ljekari specijalisti koji učestvuju u terapiji djece sa cerebralnom paralizom su: defektolog, pedijatar, neurolog, radni terapeut, oftalmolog, otorinolaringolog, fizijatar, fizioterapeut I hirurg.

 

Kvaliteta života djece sa cerebralnom paralizom zavisi od rane intervencije, pristupa proizvodima, informacijama I podršci. 

·         Rana intervencija- pruža se od najranijega otkrivanja razvojnih rizika, razvojnih odstupanja, teškoća u razvoju ili potrebe u području ponašanja . Ona omogućuje jačanje dobre strane porodice I djeteta baveći se istovremeno razvojnim sposobnostima.

·         Pristup proizvodima znači dostupnost specijaliziranih pomagala koja olakšavaju svakodnevni život djeci sa cerebralnom paralizom I njihovim porodicama, npr. Električnih kolica, posebnih računala, pribora za jelo. 

·         Pristup informacijama – na kojem mjestu roditelji mogu dobiti savjete o brizi za dijete sa cerebralnom paralizom, gdje mogu saznati sve o svojim pravima.

·         Pristup podršci- uključuje formiranje mreže podrške u zajednici u koje se učlanjuju organizacije, porodice I djeca sa cerebralnom paralizom da bi dijelile iskustva I savjete

Roditeljstvo samo po sebi veoma je zahtjevno I izazovno za roditelje, a pogotovo ako se susretne s djetetom koje je bolesno I zahtjeva posebnu pažnju I tretman. Prihvatanje  novonastale situacije I prihvatanje stanja u kojem se roditelji nalaze, ali I podrška okoline veoma su važni za sveobuhvatnu kvalitetu porodice kao I pojedinačno za svakog roditelja.

Vrlo je bitno da se roditelj što prije suoči sa stvarnošću, te započne s ranom intervencijom djeteta. Također, porodici I samim roditeljima je potrebna stručna podrška od strane zdravstvenog I socijalnog sistema koja bi im omogućila pristup informacijama I odgovorima na mnoštvo njihovih pitanja kako bi se mogli usmjeriti na što bolji pristup svom djetetu I na pozitivno djelovanje na djetetov rast I razvoj.

 

                                                                                                                                                                                                      Aida Demirović

Dipl. Edukator rehabilitator