22. May 2024 |

Ministar Delić posjetio JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK-a


Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić posjetio je danas Javnu ustanovu Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, gdje mu je u ulozi domaćina bio i resorni kantonalni ministar Antonio Šimunović.

Delić je obišao radne prostore ove ustanove u zeničkom centru, gdje su mu direktor Ednan Metaj i saradnici priredili i video prezentaciju svakodnevnog rada s ovom populacijom, a federalni ministar nije krio zadovoljstvo zatečenim stanjem u tom centru.

-Upoznao sam ovu ustanovu koja posluje uz veliku podršku i pomoć Vlade ZDK i lokalnih zajednica, što je veoma važno, jer federalni nivo nije zadužen za finansiranje i nadležnosti ovakvih i sličnih institucija. Ono što mogu da kažem je da mi na federalnom nivou, iako nismo direktno nadležni da finansiramo ovakve ustanove, odnosno nismo osnivači, utvrdili smo na Vladi Federacije BiH prednacrt zakona o socijalnim ustanovama - rekao je ministar Delić.

Kako je dodao, zakon bi, između ostalog, trebao da prepozna i ovu ustanovu u kontekstu prava i u kontekstu položaja i ostvarivanja određenih finansijskih sredstava za ovakve i slične institucije.

Nada se kako će i vladin i nevladin sektor dobiti jedno zakonsko rješenje koje garantuje podršku države, ali i da će sve ovakve institiucije morati ispuniti određene standarde i kritrerije za ostvarivanje određenih finansijskih sredstava sa svih nivoa vlasti.

-Ovo je jedan izuzetno dobar primjer kako niži nivoi vlasti treba da organizuju pružanje ove vrste socijalnih usluga. Ja sam oduševljen ovim što sam video ovdje - ova ustanova, pored centrale u Zenici, ima svoja isturena odjeljenja u Visokom, Tešnju, Žepču i drugim gradovima ZDK, što je izuzetno pozitivno. Ne preostaje ništa drugo nego pozvati i ove lokalne zajednice koje ne učestvuju u sufinansiranju ove ustanove, da to učine - istakao je Delić.

Model organizovanja pružanja ovakve vrste usluga u ZDK-u, smatra on, može biti primjer i drugim kantonima u FBiH.

Ova će ustanova zasad samo moći aplicirati sa svojim projektima za novac iz federalnog ministarstva, dok će konačnim usvajanjem zakona o socijalnim uslugama uvesti neke standarde koji će “garantovati da oni koji su ispunili i ostvarili, odnosno završili standardizaciju usluga, moći ostvariti pravo na određeno finansiranje sa federalnog nivoa”.  

Kantonalni ministar Antonio Šimunović naglasio je kako su ministru Deliću približli rad ove ustanove, koja je “definitivno jedinstvena na razini čitave FBiH”.

Ustanova, osim na kantonu, dodao je, kroz svoje dnevne centre djeluje i u lokalnim zajednicama tog kantona te je definitivino jedinstven primjer pružanja ove vrste socijalnih usluga.

-Usvajanjem toga zakona na federalnom nivou, bit će u obavezi sve županijske vlade da usvoje isti zakon, što mislim da neće biti sporno ni u ZDK-u. Definitivno će poboljšati sam rad ustanove, koje će imati svoju prepoznatljivost u odnosu na neke koje to trenutno i nemaju - kazao je Šimunović.

Vlada ZDK za rad ove ustanove i dnevnih centara na godišnjem nivou izdvaja više od 2.000.000 KM, a ove će godine transfer za ovu ustanovu biti uvećan za 166.000 KM.

Direktor Ernad Metaj napomenuo je kako je današnja posjeta ministra Delića ujedno i prva posjeta jednog federalnog ministra iz ovog resora JU Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK-a.

-Nama je najinteresantnije da nam federalno ministarstvo bude sponzor jedne velike manifestacije koju spremamo u septembru, da ZDK i BiH pozicioniramo kao mjesto gdje se vodi posebna briga o djeci i odraslima s poteškoćama u razvoju - rekao je Metaj.

Potreba je da se, kako je naveo, u Zenici i Tešnju izgrade veći dnevni centri te se nada kako će imati podršku svih partnera.

preuzeto sa federalna.ba/Fena