19. May 2022 |

Donatori


Zahvalnica donatorima

JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona
Zahvaljuje se svima koji su dali svoje razumijevanje i nesebičnu podršku u razbijanju predrasuda i poboljšanju uslova života djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona, te im na taj način pomogli u kreiranju kvalitetnijeg života u zajednici.

 • Grad Zenica
 • CSR Zenica
 • Ugarak d.o.o.
 • Njemačka ambasada
 • Općina Breza
 • Općina Doboj Jug
 • Općina Kakanj
 • Općina Maglaj
 • Općina Olovo
 • Općina Tešanj
 • Općina Usora
 • Općina Vareš
 • Općina Visoko
 • Općina Zavidovići
 • Općina Žepče
 • Winer  osiguranje
 • ZeDo Kanton
 • FMB Lego END