26. Apr 2024 |

Vrijedna donacija za Poslovnu jedinicu Dnevni centar Visoko


U proteklom periodu došlo je do kvara električne peći u Poslovnoj jedinici Dnevni centar za djecu i odrasle osobes posebnim potrebama Visoko. Peć se koristi u kuhinji koja je osnov za nesmetano odvijanje radno-okupacione terapije naših korisnika. U pomoć za nabavku peći javio se gospodin Eldin Ganić, te donirao novu električnu peć.

Zahvaljujemo se gospodinu Eldinu na vrijednoj donaciji.