01. Dec 2023 |

Nastavak konkursne procedure za prijem radnika u Stručno tijelo


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton         

Javna ustanova Centar za djecu  i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

 

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu Zaključka br. 01-34-1-6-2/23 od 01.12.2023. godine, nastavlja se konkursna procedura za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Psiholog

2. Saradnik za otkrivanje, procjenu, praćenje i upućivanje djece s teškoćama u razvoju – Edukator–rehabilitator.

 

Integralni tekst javnog oglasa možete pogledati na web stranici JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko–dobojskog kantona (www.jucentarzdk.ba), web stranici Zeničko–dobojskog kantona (www.zdk.ba) ili web stranici JU Služba za zapošljavanje ZDK (www.zdk–szzz.ba).

 

Rok za prijavu počinje teći od od zadnje objave obavijesti i traje četriri (4) dana u skladu sa preostalim brojem dana za dostavu prijava.

 

V.D. Direktor

Admir Hasić